Farské oznamy - 7. Veľkonočná nedeľa – 12.05.2024

posted in: Farské oznamy | 0
DátumČas sv. omšePoznámky / ďalšie stretnutia
Nedeľa, 12.05.
7. Veľkonočná nedeľa
08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
15:00 Ruženec a výmena kartičiek
Pondelok, 13.05.18:0017:45 Stretnutie miništrantov
Utorok, 14.05.18:0016:30 koncert ku dňu matiek
Streda, 15.05.07:0018:00 Stretnutie PSP
Štvrtok, 16.05.07:00
17:00
18:30
od 19:30 adorácia
Piatok, 17.05.18:0018:45 Cesta svetla
Sobota, 18.05.17:30 - Vigília Turíc
Nedeľa, 19.05.
Zoslanie Ducha Svätého
08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
 • Dnes (12.05.) je Deň Matiek - vyprosujeme požehnanie a ďakujeme všetkým matkám!
 • O 15:00 je stretnutie ružencových spoločenstiev v kostole.
 • Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 5: r. Tumová, Škvareková, Bašková. Upratujeme v pondelok.
 • V pondelok stretnutie miništrantov o 17:45
 • V utorok o 16:30 bude koncert ku dňu matiek v kostole.
 • Vo štvrtok po sv. omši o 18:30 adorácia, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30.
 • V piatok o 18:00 bude stretnutie birmovancov - poďakovanie za sviatosť birmovania.
 • V piatok po omši o cca 18:45 bude v kostole hudobno-modlitebné pásmo saleziánskej mládeže "Cesta svetla"
 • Vigília Turíc začína v kostole v sobotu o 17:30. Sv. omša večer o 18:30 NEBUDE; v rámci vigílie bude sv. omša o cca 18:00
 • Kto by bol ochotný prečítať čítanie, spoločné prosby a prinášať obetné dary na budúcu nedeľu, prosíme, zapíšte sa do tabuľky a zoberte si čítanie.

Oznamy pre rodičov a detí pre prvé Sväté prijímanie (PSP):

 • Stretnutia detí a rodičov PSP na 26.05.:
  • 15.05. o 18:00
  • 22.05. o 18:00
  • 24.05. o 17:00 spoveď + generálka
  • 26.05. o 11:00 PSP
 • Stretnutia detí a rodičov PSP na 02.06.:
  • 21.05. o 18:00
  • 29.05. o 18:00
  • 31.05. o 17:00 spoveď + generálka
  • 02.06. o 11:00 PSP
 • Stretnutie nepokrstených pred PSP: 14.05. o 18:30

Farské oznamy - 6. Veľkonočná nedeľa – 05.05.2024

posted in: Farské oznamy | 0
DátumČas sv. omšePoznámky / ďalšie stretnutia
Nedeľa, 05.05.08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
Pondelok, 06.05.18:00Stretnutie miništrantov o 17:45
Utorok, 07.05.18:00
Streda, 08.05.07:00
12:00 - Lietavský hrad
12:00 na Lietavskom hrade
Štvrtok, 09.05.
Nanebovstúpenie Pána
prikázaný sviatok
07:00
17:00
18:30
od 19:30 adorácia
Piatok, 10.05.18:00Generálka na birmovku
Sobota, 11.05.10:00 - Birmovka
18:30
Detské chváličky 16:30
Nedeľa, 12.05.
7. Veľkonočná nedeľa
08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
 • Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 4: r. Michálková, Melová, Kubánková. Upratujeme v pondelok.
 • V pondelok stretnutie miništrantov o 17:45
 • V utorok spovedanie pred birmovkou od 17:00 do 19:00
 • V stredu organizujeme výstup na Lietavský hrad. Sv. omša na hrade bude o 12:00 (za každého počasia).
 • Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše: 7:00, 17:00, 18:30. Po sv. omši o 18:30 adorácia, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30.
 • V piatok o 18:00 generálka birmovky. Na sv. omšu pozývame rodičov a birmovných rodičov.
 • V sobotu bude o 10:00 birmovka. Keďže sa tento rok nejedná o veľkú skupinu birmovancov, pozývame na sv. omšu všetkých.
 • V sobotu o 16:30 pozývame rodičov s deťmi na Chváličky do Pastoračného centra.
 • Kto by bol ochotný prečítať čítanie, spoločné prosby a prinášať obetné dary na budúcu nedeľu, prosíme, zapíšte sa do tabuľky a zoberte si čítanie.

Farské oznamy - Veľkonočná nedeľa – 31.03.2024

posted in: Farské oznamy | 0
DátumČas sv. omšePoznámky / ďalšie stretnutia
Nedeľa, 31.03.08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
Pondelok, 01.04.08:00
09:30
11:00
18:30 - NEBUDE
Večerná omša o 18:30 nebude!!!
Utorok, 02.04.18:00
Streda, 03.04.7:00
Štvrtok, 04.04.18:00po omši adorácia do 20:30
Piatok, 05.04.18:0017:50 Birmovanci
Sobota, 06.04.18:30
Nedeľa, 07.04.
Nedeľa Božieho milosrdenstva
= titul kostola (hody)
08:00
09:30*
11:00 - detská
18:30
09:30 - Hlavná sv. omša z titulu kostola - hodová

Kristus, náš Pán, vstal zmŕtvych! Aleluja!
Požehnané prežitie veľkonočných sviatkov Vám prajú Vaši kňazi:

Lovro Volf, Jozef Možiešik a Vladimír Kutiš

Sv. omše a obrady označené * za časom konania budú prenášané na Youtube kanáli: youtube.com/KostolHajik a budú sprevádzané domácim Speváckym zborom Misericordia

 • Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 20: rod. Mikušová, Sviteková, Surovcová, Salajová. Upratujeme v utorok.
 • Na Veľkonočnú nedeľu a pondelok v našom kostole prebehne zbierka. Ak chcete prispieť svojim darom ku všetkému, čo sa u nás deje, môžete svoj dar vložiť do pokladničiek. Vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať!
 • Na Veľkonočný pondelok budú Sv. omše o 8:00, 9:30, 11:00. Večerná nebude.
 • Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.
 • V piatok o 17:50 stretnutie birmovancov v rámci prípravy na birmovku.
 • Bude i prvý piatok v mesiaci. Pozývame vás prijať sv. prijímanie v rámci 9 prvých piatkov.
 • Na budúcu nedeľu slávime titul nášho kostola – hody – sviatok Božieho milosrdenstva. Hlavná - hodová - sv. omša bude o 9:30.
 • Kto by bol ochotný prečítať čítanie alebo spoločné prosby na budúcu nedeľu, prosíme, zapíšte sa do tabuľky a zoberte si čítanie.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave osláv Veľkej noci (výzdoba, upratovanie, spev, služby pri oltári, technická pomoc, poskytnutie jedál, stráž pri hrobe a podobne...)
 • Osobne sme pozdravili a aj vás pozdravujú bývalí správcovia farnosti: Martin, Pavol a Slavomír aj kňazi Ferdo a Jožko Poláček, Jakub a Matúš.

Farské oznamy - Palmová/kvetná nedeľa – 24. 03. 2024

posted in: Farské oznamy | 0

Tu si viete stiahnuť PDF verziu Veľkonočných oznamov a spytovania svedomia:

DátumČas sv. omšePoznámky / ďalšie stretnutia
Nedeľa, 24.03.08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
15:00 krížová cesta
Pondelok, 25.03.07:00SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU NA HÁJIKU:
10:00 - 11:30 (7 kňazov)
16:00 - 18:30 (13 kňazov)
Utorok, 26.03.07:00SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU NA VLČINCOCH:
09:00 - 11:30; 15:00 - 19:00
Streda, 27.03.7:00Spovedanie na Hájiku:
17:00 - 18:00
Štvrtok, 28.03.
Štvrtok Svätého týždňa / Pánovej večere
(Zelený štvrtok)
18:00*18:00 - Slávnostná sv. omša
19:00 - 20:30 Hodinka "S Ježišom v Getsemany"
Piatok, 29.03.
Piatok utrpenia Pána
(Veľký piatok)
15:00* - obrady8:00 Ranné chvály + posvätné čítanie
8:30 Krížová cesta smerom na Hradisko (za každého počasia)
15:00 Slávenie utrpenia a smrti Pána
17:00 - 8:00 Celonočná poklona pri Božom hrobe
20:00 Slávnostná poklona krížu + ruženec
Sobota, 30.03.
Svätá (Biela) sobota
18:15* - Vigília Veľkonočnej Nedele Pánovho zmŕtvychvstania08:00 - 17:30 pokračovanie poklony pri Božom hrobe

Po skončení Vigílie Veľkonočné agapé
Nedeľa, 31.03.
Veľkonočná nedeľa
08:00
09:30*
11:00 - detská
18:30
Veľkonočný pondelok, 01.04.08:00
09:30
11:00
18:30 - NEBUDE
POZOR! Večerná omša o 18:30 NIE JE

Kristus, náš Pán, vstal zmŕtvych! Aleluja!
Požehnané prežitie veľkonočných sviatkov Vám prajú Vaši kňazi:

Lovro Volf, Jozef Možiešik a Vladimír Kutiš

Sv. omše a obrady označené * za časom konania budú prenášané na Youtube kanáli: youtube.com/KostolHajik a budú sprevádzané domácim Speváckym zborom Misericordia

Farské oznamy - 5. pôstna nedeľa – 17. 03. 2024

posted in: Farské oznamy | 0

DátumČas sv. omšePoznámky / ďalšie stretnutia
Nedeľa, 17.03.08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
15:00 krížová cesta - Otcovia rodín + Exodus 90
Pondelok, 18.03.
Sv. Jozefa, slávnosť
18:0017:45 Stretnutie miništrantov
Utorok, 19.03.18:0018:00 Velebím 90 + Pôstna katechéza
Streda, 20.03.7:00 
Štvrtok, 21.03.18:0018:50 - 19:20 Adorácia
Do 20:30 spovedanie
Piatok, 22.03.18:0017:20 Krížová cesta
17:50 Birmovanci
Sobota, 23.03.07:00
18:30
07:00 Exodus 90
Nedeľa, 24.03.
Kvetná/Palmová nedeľa
08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
15:00 Krížová cesta
 • Ďakujeme za sobotňajšiu úžasnú pomoc pri príprave kostola a pastoračného centra na Veľkonočné sviatky.
 • Ďakujeme za upratovanie kostola a v pondelok prosíme o službu skupinu č. 18 rodina: Mažgutová, Jurovcová, Masná..
 • Dnes o 15:00 vás pozývame na modlitbu krížovej cesty. Prosíme viesť krížovú cestu otcov rodín a Exodus 90.
 • V pondelok o 17:45 stretnutie miništrantov v kostole. Sv. omša s platnosťou za zajtrajšiu slávnosť.
 • V utorok je slávnosť Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie.
 • V utorok pozývame na pôstne katechézy. Začíname sv. omšou o 18:00 obetovanou za rodiny Velebím 90 a pokračujeme katechézou po omši. Téma: Sv. Jozef a Liturgia Veľkého týždňa. Vedie o. Jožko Možiešik.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia. Spovedanie pokračuje do 20:30.
 • V piatok o 17:50 pokračuje príprava na birmovku.
 • V sobotu o 7:00 bude sv. omša. Pozývame členov Exodus 90.
 • V pondelok 25. 3. bude v našom kostole spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou (10:00 - 11:30, 16:00 - 18:30)
 • Kto by bol ochotný prečítať čítanie alebo spoločné prosby na budúcu nedeľu, prosíme, zapíšte sa do tabuľky a zoberte si čítanie.
 • Nasledujúce Modlitby za uzdravenie a oslobodenie budú 18.05.2024 - Vigília Zoslania Ducha Svätého. Prípadné detaily si môžete vyžiadať emailom na misionari@msscc.sk

Farské oznamy - 4. pôstna nedeľa – 10. 03. 2024

posted in: Farské oznamy | 0

DátumČas sv. omšePoznámky / ďalšie stretnutia
Nedeľa, 10.03.08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
15:00 krížová cesta - Velebím 90
Pondelok, 11.03.18:0017:45 Stretnutie miništrantov
Utorok, 12.03.18:0018:00 Velebím 90 + 5. Pôstna katechéza
Streda, 13.03.7:00 
Štvrtok, 14.03.18:0018:50 - 19:20 Adorácia
Piatok, 15.03.18:0017:20 Krížová cesta
17:50 Birmovanci
Sobota, 16.03.07:00
18:30
07:00 Exodus 90
09:00 - 11:00 Brigáda pred Veľkou nocou
Nedeľa, 17.03.08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
15:00 Krížová cesta – Otcovia rodín + Exodus 90
16:30 Stretnutie birmovancov cestujúcich do Paríža
 • Ďakujeme za upratovanie kostola a v pondelok prosíme o službu skupinu č. 17 rodina: Dolinayová, Masarcová, Mintálová.
 • Dnes o 15:00 vás pozývame na modlitbu krížovej cesty. Na budúcu nedeľu (17. 3.) prosíme viesť krížovú cestu otcov rodín a Exodus 90.
 • V pondelok o 17:45 stretnutie miništrantov v kostole.
 • V utorok pozývame na pôstne katechézy. Začíname sv. omšou o 18:00 obetovanou za rodiny Velebím 90 a pokračujeme katechézou po omši. Vedie p. Jožko Možiešik.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude i adorácia. Spovedanie pokračuje do 20:30.
 • V piatok o 17:50 pokračuje príprava na birmovku. Birmovanci, ktorí cestujú do Paríža, budú mať stretnutie v nedeľu o 16:30.
 • V sobotu o 7:00 bude sv. omša. Pozývame členov Exodus 90.
 • V sobotu 16. 3. je od 9:00 do 11:00 brigáda. Príprava priestorov na Veľkú noc. Potrebujeme a prosíme o pomoc pri čistiacich, údržbárskych, natieračských prácach. Zapíšte sa do zoznamu na stolíku. Ďakujeme.
 • Kto by bol ochotný prečítať čítanie alebo spoločné prosby na budúcu nedeľu, prosíme, zapíšte sa do tabuľky a zoberte si čítanie.
 • Nasledujúce Modlitby za uzdravenie a oslobodenie budú 18.05.2024 - Vigília Zoslania Ducha Svätého. Prípadné detaily si môžete vyžiadať emailom na misionari@msscc.sk

Farské oznamy - 3. pôstna nedeľa – 03. 03. 2024

posted in: Farské oznamy | 0

DátumČas sv. omšePoznámky / ďalšie stretnutia
Nedeľa, 03.03.08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
15:00 krížová cesta Ružencových spol.
Pondelok, 04.03.18:0017:45 Stretnutie miništrantov
18:45 stretnutie detí a rodín PSP
Utorok, 05.03.18:0018:00 Velebím 90 + Pôstna katechéza
18:45 stretnutie mladých s dobrovoľníkmi Taizé (FR)
20:00 Ekumenická modlitba s dobrovoľníkmi Taizé (FR)
Streda, 06.03.7:00 
Štvrtok, 07.03.18:0018:00 stretnutie detí a rodín PSP
18:50 - 19:20 Adorácia
17:30 - 20:30 spovedanie
Piatok, 08.03.18:0017:20 Krížová cesta
17:50 Birmovanci
Sobota, 09.03.07:00
18:30
07:00 Exodus 90
19:30 príprava na nedeľné Agapé
Nedeľa, 10.03.08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
15:00 Krížová cesta – Velebím 90
 • Ďakujeme za upratovanie kostola a v pondelok prosíme o službu skupinu č. 16 rodina: Hradská, Gazdíková.
 • Kto by bol ochotný zapojiť sa do modlitby desiatku ruženca denne, nech sa zapíše do zeleného zoznamu na stolíku alebo prihlási osobne horliteľke p. Janke Tumovej. Noví členovia, ak máte čas, príďte dnes o 15:00 na modlitbu ružencových spoločenstiev.
 • Dnes o 15:00 vás pozývame na modlitbu krížovej cesty. Na budúcu nedeľu (10. 3.) prosíme viesť krížovú cestu členky Velebím 90.
 • V pondelok o 17:45 stretnutie miništrantov v kostole.
 • V utorok pozývame na pôstne katechézy. Začíname sv. omšou o 18:00 obetovanou za rodiny Velebím 90 a pokračujeme katechézou po omši. Vedie p. Jožko Možiešik.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude i adorácia. Spovedanie pokračuje do 20:30.
 • V piatok o 17:50 pokračuje príprava na birmovku.
 • V sobotu o 7:00 bude sv. omša. Pozývame členov Exodus 90.
 • V nedeľu  bude agapé – stretnutie farského spoločesntva. Kto by bol ochotný pomôcť pripraviť agapé v sobotu po omši cca o 19:30, zapíšte sa prosím do žltého zoznamu.
 • Kto by bol ochotný prečítať čítanie alebo spoločné prosby na budúcu nedeľu, prosíme, zapíšte sa do tabuľky a zoberte si čítanie.
 • Rodiny, ktorých deti sa pripravujú na prijímanie eucharistie (PSP) majú stretnutie v pondelok o 18:45 a vo vo štvrtok o 18:00.
 • Pozývame mladých ľudí v utorok na výmimočné stretnutie. Navštívia nás dobrovoľníci z komunity Taizé (Francúzko), možno i mládež z evanjelickej farnosti. Komunikačná reč je angličtina, ale bude zabezpečený i preklad. Stretnutie našej mládeže s nimi bude o 18:45 po omši v pastoračnom centre, potom následne okolo 20:00 bude ekumenická modlitba v kostole, kde pozývame všetkých.
 • Nasledujúce Modlitby za uzdravenie a oslobodenie budú 18.05.2024 - Vigília Zoslania Ducha Svätého. Prípadné detaily si môžete vyžiadať emailom na misionari@msscc.sk

Farské oznamy - 2. pôstna nedeľa – 25. 02. 2024

posted in: Farské oznamy | 0

DátumČas sv. omšePoznámky / ďalšie stretnutia
Nedeľa, 25.02.8:00, 9:30, 11,00, 18:3015:00 krížová cesta
Pondelok, 26.02.18:00Stretnutie miništrantov 17:45 – 20:30
Utorok, 27.02.18:00Velebím 90 + Pôstna katechéza
Streda, 28.02.7:00 
Štvrtok, 29.02.18:00+ Adorácia 18:50 – 19:20
Piatok, 01.03.17:20 Krížová cesta, 18:00Birmovanci 17:50
Sobota, 02.03.7:00, 18:30Exodus 90
Nedeľa, 03.03.8:00, 9:30, 11:00, 18:3015:00 Ružencové spoločenstvá

Ďakujeme za upratovanie kostola a v pondelok prosíme o službu skupinu č. 15, rodina: Mrázová, Trizuliaková, Babíková.

Nasledujúce Modlitby za uzdravenie a osl. budú 18.5. - Vigília Zoslania Ducha Svätého.

Ďakujeme za organizovanie pobytu mládeže na Orave.

Ďakujeme za prípravu obnovy ružencových spoločenstiev. Kto by bol ochotný zapojiť sa do modlitby desiatku ruženca denne, nech sa zapíše do zoznamu na stolíku alebo prihlási osobne horliteľke p. Janke Tumovej.

Dnes o 15:00 vás pozývame na modlitbu krížovej cesty. Na budúcu nedeľu (3. 3.) vedú krížovú cestu členky ružencových spoločenstvá.

V pondelok o 17:45 stretnutie miništrantov v kostole. Po sv. omši formačné stretko  a potom hry v pastoračnom centre.

V utorok pozývame na pôstne katechézy. Začíname sv. omšou o 18:00 obetovanou za rodiny Velebím 90 a pokračujeme katechézou po omši. Vedie Jožko Možiešik.

Vo štvrtok po sv. omši bude i adorácia. Spovedanie pokračuje do 20:30.

V piatok je 1. piatok v mesiaci marci. Počas týždňa pozývame na sv. spoveď  a v piatok na sv. prijímanie.

V piatok o 17:50 pokračuje príprava na birmovku.

V sobotu o 7:00 bude sv. omša. Pozývame členov Exodus 90.

Pre potreby Slovenskej Katolíckej charity sme obetovali 1500€. Pán Boh odplať.

Kto by bol ochotný prečítať čítanie alebo spoločné prosby na budúcu nedeľu, prosím, zapíšte sa do tabuľky a zoberte si čítanie.

Ďalšie oznamy a archív príspevkov