Farské oznamy - Nedeľa Najsvätejšej trojice – 26.05.2024

posted in: Farské oznamy | 0
DátumČas sv. omšePoznámky / ďalšie stretnutia
Nedeľa, 26.05.
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
11:00 PSP 1. skupina
Pondelok, 27.05.18:0017:45 Stretnutie miništrantov
Utorok, 28.05.18:00
Streda, 29.05.07:0018:00 Stretnutie PSP
Štvrtok, 30.05.07:00
18:00
prikízaný sviatok - Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Piatok, 31.05.18:00Generálka PSP 2. skupina
Sobota, 01.06.07:00
18:30
07:00 - Fatimská sobota
Nedeľa, 02.06.08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
11:00 PSP 2. skupina
 • Na katolícke médiá sa vyzbieralo 460,-€. Pán Boh odplať!
 • Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 7: r. Káčerová, Svrčková. Upratujeme v pondelok.
 • V pondelok stretnutie miništrantov o 17:45
 • Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Tento sviatok je spojený s tzv. „Oltárikmi“. Sv. omše budú štvrtok ráno o 7:00 a o 18:00. Po večernej bude naša spoločná procesia ku kaplnke a späť. Sprievodom vyjadríme našu jednotu s Kristom. Deti si môžu pripraviť lupienky z kvetov a rozsýpať ich podľa tradície pred Sviatosťou oltárnou. Večerná slávnosť nahrádza štvrtkovú adoráciu.
 • V sobotu o 7:00 pozývame na Fatimskú sobotu.
 • V stredu o 18:00 bude stretnutie prípravy PSP, v piatok o 18:00 bude generálka PSP a v nedeľu o 11:00 bude PSP (2. skupina)
 • Kto by bol ochotný prečítať čítanie, spoločné prosby a prinášať obetné dary na budúcu nedeľu, prosíme, zapíšte sa do tabuľky a zoberte si čítanie.
 • Pri východe z kostola si môžete vziať modlitbu za všetky deti sveta.
 • V Žiline bude týždeň kresťanskej kultúry - sledujte oznamy na výveske. Náš zbor Misericordia bude spievať na koncerte v Evanjelickom kostole v stredu, 29.05. o 18:00.
 • V nedeľu 02.06. o 17:00 bude v kostole Organovo-harfový koncert - pozri plagát na výveske.
 • V rámci tohto týždňa bude aj workshop s Muzilienkou - pozri plagát na výveske.

Oznamy pre rodičov a detí pre prvé Sväté prijímanie (PSP):

 • Stretnutia detí a rodičov PSP na 02.06.:
  • 29.05. o 18:00
  • 31.05. o 17:00 spoveď + generálka
  • 02.06. o 11:00 PSP