Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina-Hájik
Kempelenova 8758/12
010 15 Žilina
IČO: 37981331
DIČ: 2023146939

tel: +421 901 711 779
mail: fara@farnost-hajik.sk

č.účtu:
SK73 1100 0000 0030 2160 1570 (Tatra banka) - účet prevádzky kostola na Hájiku
SK29 1100 0000 0026 2282 3043 (Tatra banka) - účet farnosti Žilina-Hájik

Stránkové hodiny:

Pondelok17:00 – 17:30
Utorok17:00 – 17:30
Streda7:30 – 8:00
Štvrtok17:00 – 17:30
Piatok17:00 – 17:30
Sobota17:00 – 17:30