Farské oznamy - Nedeľa Zoslania Ducha Svätého – 19.05.2024

posted in: Farské oznamy | 0
DátumČas sv. omšePoznámky / ďalšie stretnutia
Nedeľa, 19.05.
Zoslanie Ducha Svätého
08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
Pondelok, 20.05.18:0017:45 Stretnutie miništrantov
Utorok, 21.05.18:0018:30 stretnutie PSP
Streda, 22.05.07:0018:00 Stretnutie PSP
Štvrtok, 23.05.07:00
17:00
18:30
od 19:30 adorácia
Piatok, 24.05.18:00Generálka PSP 1. skupina
Sobota, 25.05.18:30
Nedeľa, 26.05.
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
11:00 PSP 1. skupina
 • Dnes je zbierka pre katolícke média. Svoj dar môžete vložiť do pokladničky pri východe. Pán Boh odplať!
 • Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 6: r. Zatkalíková, Šilhárová, Šošková. Upratujeme v pondelok.
 • Ďakujeme dobrovoľníkom za očistenie krovín pri kaplnke.
 • V pondelok stretnutie miništrantov o 17:45
 • Vo štvrtok po sv. omši o 18:30 adorácia, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30.
 • V piatok o 18:00 bude generálka PSP a v nedeľu o 11:00 bude PSP (1. skupina)
 • Kto by bol ochotný prečítať čítanie, spoločné prosby a prinášať obetné dary na budúcu nedeľu, prosíme, zapíšte sa do tabuľky a zoberte si čítanie.
 • Pri východe z kostola si môžete vziať modlitbu za všetky deti sveta.
 • V Žiline bude týždeň kresťanskej kultúry - sledujte oznamy na výveske

Oznamy pre rodičov a detí pre prvé Sväté prijímanie (PSP):

 • Stretnutia detí a rodičov PSP na 26.05.:
  • 22.05. o 18:00
  • 24.05. o 17:00 spoveď + generálka
  • 26.05. o 11:00 PSP
 • Stretnutia detí a rodičov PSP na 02.06.:
  • 21.05. o 18:00
  • 29.05. o 18:00
  • 31.05. o 17:00 spoveď + generálka
  • 02.06. o 11:00 PSP