Farské oznamy - 3. pôstna nedeľa – 03. 03. 2024

posted in: Farské oznamy | 0

DátumČas sv. omšePoznámky / ďalšie stretnutia
Nedeľa, 03.03.08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
15:00 krížová cesta Ružencových spol.
Pondelok, 04.03.18:0017:45 Stretnutie miništrantov
18:45 stretnutie detí a rodín PSP
Utorok, 05.03.18:0018:00 Velebím 90 + Pôstna katechéza
18:45 stretnutie mladých s dobrovoľníkmi Taizé (FR)
20:00 Ekumenická modlitba s dobrovoľníkmi Taizé (FR)
Streda, 06.03.7:00 
Štvrtok, 07.03.18:0018:00 stretnutie detí a rodín PSP
18:50 - 19:20 Adorácia
17:30 - 20:30 spovedanie
Piatok, 08.03.18:0017:20 Krížová cesta
17:50 Birmovanci
Sobota, 09.03.07:00
18:30
07:00 Exodus 90
19:30 príprava na nedeľné Agapé
Nedeľa, 10.03.08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
15:00 Krížová cesta – Velebím 90
 • Ďakujeme za upratovanie kostola a v pondelok prosíme o službu skupinu č. 16 rodina: Hradská, Gazdíková.
 • Kto by bol ochotný zapojiť sa do modlitby desiatku ruženca denne, nech sa zapíše do zeleného zoznamu na stolíku alebo prihlási osobne horliteľke p. Janke Tumovej. Noví členovia, ak máte čas, príďte dnes o 15:00 na modlitbu ružencových spoločenstiev.
 • Dnes o 15:00 vás pozývame na modlitbu krížovej cesty. Na budúcu nedeľu (10. 3.) prosíme viesť krížovú cestu členky Velebím 90.
 • V pondelok o 17:45 stretnutie miništrantov v kostole.
 • V utorok pozývame na pôstne katechézy. Začíname sv. omšou o 18:00 obetovanou za rodiny Velebím 90 a pokračujeme katechézou po omši. Vedie p. Jožko Možiešik.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude i adorácia. Spovedanie pokračuje do 20:30.
 • V piatok o 17:50 pokračuje príprava na birmovku.
 • V sobotu o 7:00 bude sv. omša. Pozývame členov Exodus 90.
 • V nedeľu  bude agapé – stretnutie farského spoločesntva. Kto by bol ochotný pomôcť pripraviť agapé v sobotu po omši cca o 19:30, zapíšte sa prosím do žltého zoznamu.
 • Kto by bol ochotný prečítať čítanie alebo spoločné prosby na budúcu nedeľu, prosíme, zapíšte sa do tabuľky a zoberte si čítanie.
 • Rodiny, ktorých deti sa pripravujú na prijímanie eucharistie (PSP) majú stretnutie v pondelok o 18:45 a vo vo štvrtok o 18:00.
 • Pozývame mladých ľudí v utorok na výmimočné stretnutie. Navštívia nás dobrovoľníci z komunity Taizé (Francúzko), možno i mládež z evanjelickej farnosti. Komunikačná reč je angličtina, ale bude zabezpečený i preklad. Stretnutie našej mládeže s nimi bude o 18:45 po omši v pastoračnom centre, potom následne okolo 20:00 bude ekumenická modlitba v kostole, kde pozývame všetkých.
 • Nasledujúce Modlitby za uzdravenie a oslobodenie budú 18.05.2024 - Vigília Zoslania Ducha Svätého. Prípadné detaily si môžete vyžiadať emailom na misionari@msscc.sk