Farské oznamy - 2. pôstna nedeľa – 25. 02. 2024

posted in: Farské oznamy | 0

DátumČas sv. omšePoznámky / ďalšie stretnutia
Nedeľa, 25.02.8:00, 9:30, 11,00, 18:3015:00 krížová cesta
Pondelok, 26.02.18:00Stretnutie miništrantov 17:45 – 20:30
Utorok, 27.02.18:00Velebím 90 + Pôstna katechéza
Streda, 28.02.7:00 
Štvrtok, 29.02.18:00+ Adorácia 18:50 – 19:20
Piatok, 01.03.17:20 Krížová cesta, 18:00Birmovanci 17:50
Sobota, 02.03.7:00, 18:30Exodus 90
Nedeľa, 03.03.8:00, 9:30, 11:00, 18:3015:00 Ružencové spoločenstvá

Ďakujeme za upratovanie kostola a v pondelok prosíme o službu skupinu č. 15, rodina: Mrázová, Trizuliaková, Babíková.

Nasledujúce Modlitby za uzdravenie a osl. budú 18.5. - Vigília Zoslania Ducha Svätého.

Ďakujeme za organizovanie pobytu mládeže na Orave.

Ďakujeme za prípravu obnovy ružencových spoločenstiev. Kto by bol ochotný zapojiť sa do modlitby desiatku ruženca denne, nech sa zapíše do zoznamu na stolíku alebo prihlási osobne horliteľke p. Janke Tumovej.

Dnes o 15:00 vás pozývame na modlitbu krížovej cesty. Na budúcu nedeľu (3. 3.) vedú krížovú cestu členky ružencových spoločenstvá.

V pondelok o 17:45 stretnutie miništrantov v kostole. Po sv. omši formačné stretko  a potom hry v pastoračnom centre.

V utorok pozývame na pôstne katechézy. Začíname sv. omšou o 18:00 obetovanou za rodiny Velebím 90 a pokračujeme katechézou po omši. Vedie Jožko Možiešik.

Vo štvrtok po sv. omši bude i adorácia. Spovedanie pokračuje do 20:30.

V piatok je 1. piatok v mesiaci marci. Počas týždňa pozývame na sv. spoveď  a v piatok na sv. prijímanie.

V piatok o 17:50 pokračuje príprava na birmovku.

V sobotu o 7:00 bude sv. omša. Pozývame členov Exodus 90.

Pre potreby Slovenskej Katolíckej charity sme obetovali 1500€. Pán Boh odplať.

Kto by bol ochotný prečítať čítanie alebo spoločné prosby na budúcu nedeľu, prosím, zapíšte sa do tabuľky a zoberte si čítanie.