Farské oznamy - 15. nedeľa v období cez rok – 14.07.2024

posted in: Farské oznamy | 0
DátumČas sv. omšePoznámky / ďalšie stretnutia
Nedeľa, 14.07.
15. nedeľa cez rok
08:00
09:30
18:30
Sv. omša o 11:00 cez prázdniny NEBUDE!
Pondelok, 15.07.18:0018:00 Stretnutie miništrantov a detí
Utorok, 16.07.18:00
Streda, 17.07.07:00
Štvrtok, 18.07.18:00Adorácia + spovedanie do 20:30
Piatok, 19.07.18:00Stretnutie mládeže 18:30 - 22:00
Sobota, 20.07.18:30
Nedeľa, 21.07.
16. nedeľa cez rok
08:00
09:30
18:30
Sv. omša o 11:00 cez prázdniny NEBUDE!
 • Ďakujeme organizátorom a animátorom za vedenie minitáboríka v uplynulom týždni.
 • Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 14: Rabatinová, Přikrylová, kullová. Upratujeme v pondelok po omši.
 • Cez prázdniny nebude bývať v nedeľu sv. omša o 11:00. Sv. omše v nedeľu budú: 8:00, 9:30, 18:30. Ďakujeme za porozumenie.
 • V pondelok a v piatok po večernej sv. omši pozývame miništrantov, deti a mládež, ktoré zostali cez prázdniny na sídlisku, na stretnutie v pastoračnom centre.
 • Prajeme všetkým požehnané dni prázdnin a dovoleniek.
 • Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia a spovedanie do 20:30.

Plán akcií na najbližšie obdobie:

 • 05.08. - 10.08. Týždeň mládeže vo Vysokej nad Uhom (bl. Anka Kolesárová)
 • 12.08. Memoriál Dona Štefana Turanského
 • 24.08. Splav Malého Dunaja
 • 28.08. - 31. 8. Farská oddychovka v Terchovej - plne obsadené
 • 31.08. Púť na blahorečenie Janka Havlíka do Šaštína
 • 22.09. Národný pochod za život - Košice
 • Apríl 2025 púť do Ríma na stretnutie mládeže s pápežom v rámci programu Jubilejného roka 2025

Farské oznamy - 10. nedeľa v období cez rok – 09.06.2024

posted in: Farské oznamy | 0
DátumČas sv. omšePoznámky / ďalšie stretnutia
Nedeľa, 09.06.
10. nedeľa cez rok
08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
Pondelok, 10.06.18:0017:45 Stretnutie miništrantov
Utorok, 11.06.18:00
Streda, 12.06.07:00
Štvrtok, 13.06.18:00Adorácia + spovedanie do 20:30
Piatok, 14.06.18:00Stretnutie mládeže 18:00 - 22:00
Sobota, 15.06.07:00
18:30
Nedeľa, 16.06.
11. nedeľa cez rok
08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
 • Ďakujeme Pánu Bohu za 18. výročie založenia našej farnosti (3.6.2006).
 • Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 9: r. Bugáňová, Kopčová, Kánová. Upratujeme v pondelok.
 • V pondelok stretnutie miništrantov o 17:45
 • Na budúcu nedeľu bude po všetkých sv. omšiach agapé - stretnutie farského spoločenstva.
 • V nedeľu pri sv. omši o 8:00 požehnáme zrekonštruovaný organ. Popoludní o 17:00 vás pozývame na organový koncert do nášho kostola.
 • V nedeľu pri sv. omši o 9:30 požehnáme nášmu kostolu darovaný kríž, ktorý sa nachádza pri vchode.
 • Kto by bol ochotný prečítať čítanie, spoločné prosby a prinášať obetné dary na budúcu nedeľu, prosíme, zapíšte sa do tabuľky a zoberte si čítanie.

Plán akcií na najbližšie obdobie:

 • 29.06. prespávačka detí a mládeže v pastoračnom centre
 • 05.08. - 10.08. Týždeň mládeže vo Vysokej nad Uhom (bl. Anka Kolesárová)
 • 12.08. Memoriál Dona Štefana Turanského
 • 24.08. Splav Malého Dunaja
 • 28.08. - 31. 8. Farská oddychovka v Terchovej - plne obsadené
 • 31.08. Púť na blahorečenie Janka Havlíka do Šaštína
 • 22.09. Národný pochod za život - Košice
 • Apríl 2025 púť do Ríma na stretnutie mládeže s pápežom v rámci programu Jubilejného roka 2025

Farské oznamy - Nedeľa Najsvätejšej trojice – 26.05.2024

posted in: Farské oznamy | 0
DátumČas sv. omšePoznámky / ďalšie stretnutia
Nedeľa, 26.05.
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
11:00 PSP 1. skupina
Pondelok, 27.05.18:0017:45 Stretnutie miništrantov
Utorok, 28.05.18:00
Streda, 29.05.07:0018:00 Stretnutie PSP
Štvrtok, 30.05.07:00
18:00
prikízaný sviatok - Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Piatok, 31.05.18:00Generálka PSP 2. skupina
Sobota, 01.06.07:00
18:30
07:00 - Fatimská sobota
Nedeľa, 02.06.08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
11:00 PSP 2. skupina
 • Na katolícke médiá sa vyzbieralo 460,-€. Pán Boh odplať!
 • Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 7: r. Káčerová, Svrčková. Upratujeme v pondelok.
 • V pondelok stretnutie miništrantov o 17:45
 • Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Tento sviatok je spojený s tzv. „Oltárikmi“. Sv. omše budú štvrtok ráno o 7:00 a o 18:00. Po večernej bude naša spoločná procesia ku kaplnke a späť. Sprievodom vyjadríme našu jednotu s Kristom. Deti si môžu pripraviť lupienky z kvetov a rozsýpať ich podľa tradície pred Sviatosťou oltárnou. Večerná slávnosť nahrádza štvrtkovú adoráciu.
 • V sobotu o 7:00 pozývame na Fatimskú sobotu.
 • V stredu o 18:00 bude stretnutie prípravy PSP, v piatok o 18:00 bude generálka PSP a v nedeľu o 11:00 bude PSP (2. skupina)
 • Kto by bol ochotný prečítať čítanie, spoločné prosby a prinášať obetné dary na budúcu nedeľu, prosíme, zapíšte sa do tabuľky a zoberte si čítanie.
 • Pri východe z kostola si môžete vziať modlitbu za všetky deti sveta.
 • V Žiline bude týždeň kresťanskej kultúry - sledujte oznamy na výveske. Náš zbor Misericordia bude spievať na koncerte v Evanjelickom kostole v stredu, 29.05. o 18:00.
 • V nedeľu 02.06. o 17:00 bude v kostole Organovo-harfový koncert - pozri plagát na výveske.
 • V rámci tohto týždňa bude aj workshop s Muzilienkou - pozri plagát na výveske.

Oznamy pre rodičov a detí pre prvé Sväté prijímanie (PSP):

 • Stretnutia detí a rodičov PSP na 02.06.:
  • 29.05. o 18:00
  • 31.05. o 17:00 spoveď + generálka
  • 02.06. o 11:00 PSP

Farské oznamy - Nedeľa Zoslania Ducha Svätého – 19.05.2024

posted in: Farské oznamy | 0
DátumČas sv. omšePoznámky / ďalšie stretnutia
Nedeľa, 19.05.
Zoslanie Ducha Svätého
08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
Pondelok, 20.05.18:0017:45 Stretnutie miništrantov
Utorok, 21.05.18:0018:30 stretnutie PSP
Streda, 22.05.07:0018:00 Stretnutie PSP
Štvrtok, 23.05.07:00
17:00
18:30
od 19:30 adorácia
Piatok, 24.05.18:00Generálka PSP 1. skupina
Sobota, 25.05.18:30
Nedeľa, 26.05.
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
11:00 PSP 1. skupina
 • Dnes je zbierka pre katolícke média. Svoj dar môžete vložiť do pokladničky pri východe. Pán Boh odplať!
 • Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 6: r. Zatkalíková, Šilhárová, Šošková. Upratujeme v pondelok.
 • Ďakujeme dobrovoľníkom za očistenie krovín pri kaplnke.
 • V pondelok stretnutie miništrantov o 17:45
 • Vo štvrtok po sv. omši o 18:30 adorácia, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30.
 • V piatok o 18:00 bude generálka PSP a v nedeľu o 11:00 bude PSP (1. skupina)
 • Kto by bol ochotný prečítať čítanie, spoločné prosby a prinášať obetné dary na budúcu nedeľu, prosíme, zapíšte sa do tabuľky a zoberte si čítanie.
 • Pri východe z kostola si môžete vziať modlitbu za všetky deti sveta.
 • V Žiline bude týždeň kresťanskej kultúry - sledujte oznamy na výveske

Oznamy pre rodičov a detí pre prvé Sväté prijímanie (PSP):

 • Stretnutia detí a rodičov PSP na 26.05.:
  • 22.05. o 18:00
  • 24.05. o 17:00 spoveď + generálka
  • 26.05. o 11:00 PSP
 • Stretnutia detí a rodičov PSP na 02.06.:
  • 21.05. o 18:00
  • 29.05. o 18:00
  • 31.05. o 17:00 spoveď + generálka
  • 02.06. o 11:00 PSP

Farské oznamy - 7. Veľkonočná nedeľa – 12.05.2024

posted in: Farské oznamy | 0
DátumČas sv. omšePoznámky / ďalšie stretnutia
Nedeľa, 12.05.
7. Veľkonočná nedeľa
08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
15:00 Ruženec a výmena kartičiek
Pondelok, 13.05.18:0017:45 Stretnutie miništrantov
Utorok, 14.05.18:0016:30 koncert ku dňu matiek
Streda, 15.05.07:0018:00 Stretnutie PSP
Štvrtok, 16.05.07:00
17:00
18:30
od 19:30 adorácia
Piatok, 17.05.18:0018:45 Cesta svetla
Sobota, 18.05.17:30 - Vigília Turíc
Nedeľa, 19.05.
Zoslanie Ducha Svätého
08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
 • Dnes (12.05.) je Deň Matiek - vyprosujeme požehnanie a ďakujeme všetkým matkám!
 • O 15:00 je stretnutie ružencových spoločenstiev v kostole.
 • Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 5: r. Tumová, Škvareková, Bašková. Upratujeme v pondelok.
 • V pondelok stretnutie miništrantov o 17:45
 • V utorok o 16:30 bude koncert ku dňu matiek v kostole.
 • Vo štvrtok po sv. omši o 18:30 adorácia, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30.
 • V piatok o 18:00 bude stretnutie birmovancov - poďakovanie za sviatosť birmovania.
 • V piatok po omši o cca 18:45 bude v kostole hudobno-modlitebné pásmo saleziánskej mládeže "Cesta svetla"
 • Vigília Turíc začína v kostole v sobotu o 17:30. Sv. omša večer o 18:30 NEBUDE; v rámci vigílie bude sv. omša o cca 18:00
 • Kto by bol ochotný prečítať čítanie, spoločné prosby a prinášať obetné dary na budúcu nedeľu, prosíme, zapíšte sa do tabuľky a zoberte si čítanie.

Oznamy pre rodičov a detí pre prvé Sväté prijímanie (PSP):

 • Stretnutia detí a rodičov PSP na 26.05.:
  • 15.05. o 18:00
  • 22.05. o 18:00
  • 24.05. o 17:00 spoveď + generálka
  • 26.05. o 11:00 PSP
 • Stretnutia detí a rodičov PSP na 02.06.:
  • 21.05. o 18:00
  • 29.05. o 18:00
  • 31.05. o 17:00 spoveď + generálka
  • 02.06. o 11:00 PSP
 • Stretnutie nepokrstených pred PSP: 14.05. o 18:30

Farské oznamy - 6. Veľkonočná nedeľa – 05.05.2024

posted in: Farské oznamy | 0
DátumČas sv. omšePoznámky / ďalšie stretnutia
Nedeľa, 05.05.08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
Pondelok, 06.05.18:00Stretnutie miništrantov o 17:45
Utorok, 07.05.18:00
Streda, 08.05.07:00
12:00 - Lietavský hrad
12:00 na Lietavskom hrade
Štvrtok, 09.05.
Nanebovstúpenie Pána
prikázaný sviatok
07:00
17:00
18:30
od 19:30 adorácia
Piatok, 10.05.18:00Generálka na birmovku
Sobota, 11.05.10:00 - Birmovka
18:30
Detské chváličky 16:30
Nedeľa, 12.05.
7. Veľkonočná nedeľa
08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
 • Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 4: r. Michálková, Melová, Kubánková. Upratujeme v pondelok.
 • V pondelok stretnutie miništrantov o 17:45
 • V utorok spovedanie pred birmovkou od 17:00 do 19:00
 • V stredu organizujeme výstup na Lietavský hrad. Sv. omša na hrade bude o 12:00 (za každého počasia).
 • Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše: 7:00, 17:00, 18:30. Po sv. omši o 18:30 adorácia, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30.
 • V piatok o 18:00 generálka birmovky. Na sv. omšu pozývame rodičov a birmovných rodičov.
 • V sobotu bude o 10:00 birmovka. Keďže sa tento rok nejedná o veľkú skupinu birmovancov, pozývame na sv. omšu všetkých.
 • V sobotu o 16:30 pozývame rodičov s deťmi na Chváličky do Pastoračného centra.
 • Kto by bol ochotný prečítať čítanie, spoločné prosby a prinášať obetné dary na budúcu nedeľu, prosíme, zapíšte sa do tabuľky a zoberte si čítanie.

Farské oznamy - Veľkonočná nedeľa – 31.03.2024

posted in: Farské oznamy | 0
DátumČas sv. omšePoznámky / ďalšie stretnutia
Nedeľa, 31.03.08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
Pondelok, 01.04.08:00
09:30
11:00
18:30 - NEBUDE
Večerná omša o 18:30 nebude!!!
Utorok, 02.04.18:00
Streda, 03.04.7:00
Štvrtok, 04.04.18:00po omši adorácia do 20:30
Piatok, 05.04.18:0017:50 Birmovanci
Sobota, 06.04.18:30
Nedeľa, 07.04.
Nedeľa Božieho milosrdenstva
= titul kostola (hody)
08:00
09:30*
11:00 - detská
18:30
09:30 - Hlavná sv. omša z titulu kostola - hodová

Kristus, náš Pán, vstal zmŕtvych! Aleluja!
Požehnané prežitie veľkonočných sviatkov Vám prajú Vaši kňazi:

Lovro Volf, Jozef Možiešik a Vladimír Kutiš

Sv. omše a obrady označené * za časom konania budú prenášané na Youtube kanáli: youtube.com/KostolHajik a budú sprevádzané domácim Speváckym zborom Misericordia

 • Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 20: rod. Mikušová, Sviteková, Surovcová, Salajová. Upratujeme v utorok.
 • Na Veľkonočnú nedeľu a pondelok v našom kostole prebehne zbierka. Ak chcete prispieť svojim darom ku všetkému, čo sa u nás deje, môžete svoj dar vložiť do pokladničiek. Vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať!
 • Na Veľkonočný pondelok budú Sv. omše o 8:00, 9:30, 11:00. Večerná nebude.
 • Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.
 • V piatok o 17:50 stretnutie birmovancov v rámci prípravy na birmovku.
 • Bude i prvý piatok v mesiaci. Pozývame vás prijať sv. prijímanie v rámci 9 prvých piatkov.
 • Na budúcu nedeľu slávime titul nášho kostola – hody – sviatok Božieho milosrdenstva. Hlavná - hodová - sv. omša bude o 9:30.
 • Kto by bol ochotný prečítať čítanie alebo spoločné prosby na budúcu nedeľu, prosíme, zapíšte sa do tabuľky a zoberte si čítanie.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave osláv Veľkej noci (výzdoba, upratovanie, spev, služby pri oltári, technická pomoc, poskytnutie jedál, stráž pri hrobe a podobne...)
 • Osobne sme pozdravili a aj vás pozdravujú bývalí správcovia farnosti: Martin, Pavol a Slavomír aj kňazi Ferdo a Jožko Poláček, Jakub a Matúš.

Farské oznamy - Palmová/kvetná nedeľa – 24. 03. 2024

posted in: Farské oznamy | 0

Tu si viete stiahnuť PDF verziu Veľkonočných oznamov a spytovania svedomia:

DátumČas sv. omšePoznámky / ďalšie stretnutia
Nedeľa, 24.03.08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
15:00 krížová cesta
Pondelok, 25.03.07:00SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU NA HÁJIKU:
10:00 - 11:30 (7 kňazov)
16:00 - 18:30 (13 kňazov)
Utorok, 26.03.07:00SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU NA VLČINCOCH:
09:00 - 11:30; 15:00 - 19:00
Streda, 27.03.7:00Spovedanie na Hájiku:
17:00 - 18:00
Štvrtok, 28.03.
Štvrtok Svätého týždňa / Pánovej večere
(Zelený štvrtok)
18:00*18:00 - Slávnostná sv. omša
19:00 - 20:30 Hodinka "S Ježišom v Getsemany"
Piatok, 29.03.
Piatok utrpenia Pána
(Veľký piatok)
15:00* - obrady8:00 Ranné chvály + posvätné čítanie
8:30 Krížová cesta smerom na Hradisko (za každého počasia)
15:00 Slávenie utrpenia a smrti Pána
17:00 - 8:00 Celonočná poklona pri Božom hrobe
20:00 Slávnostná poklona krížu + ruženec
Sobota, 30.03.
Svätá (Biela) sobota
18:15* - Vigília Veľkonočnej Nedele Pánovho zmŕtvychvstania08:00 - 17:30 pokračovanie poklony pri Božom hrobe

Po skončení Vigílie Veľkonočné agapé
Nedeľa, 31.03.
Veľkonočná nedeľa
08:00
09:30*
11:00 - detská
18:30
Veľkonočný pondelok, 01.04.08:00
09:30
11:00
18:30 - NEBUDE
POZOR! Večerná omša o 18:30 NIE JE

Kristus, náš Pán, vstal zmŕtvych! Aleluja!
Požehnané prežitie veľkonočných sviatkov Vám prajú Vaši kňazi:

Lovro Volf, Jozef Možiešik a Vladimír Kutiš

Sv. omše a obrady označené * za časom konania budú prenášané na Youtube kanáli: youtube.com/KostolHajik a budú sprevádzané domácim Speváckym zborom Misericordia

Farské oznamy - 5. pôstna nedeľa – 17. 03. 2024

posted in: Farské oznamy | 0

DátumČas sv. omšePoznámky / ďalšie stretnutia
Nedeľa, 17.03.08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
15:00 krížová cesta - Otcovia rodín + Exodus 90
Pondelok, 18.03.
Sv. Jozefa, slávnosť
18:0017:45 Stretnutie miništrantov
Utorok, 19.03.18:0018:00 Velebím 90 + Pôstna katechéza
Streda, 20.03.7:00 
Štvrtok, 21.03.18:0018:50 - 19:20 Adorácia
Do 20:30 spovedanie
Piatok, 22.03.18:0017:20 Krížová cesta
17:50 Birmovanci
Sobota, 23.03.07:00
18:30
07:00 Exodus 90
Nedeľa, 24.03.
Kvetná/Palmová nedeľa
08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
15:00 Krížová cesta
 • Ďakujeme za sobotňajšiu úžasnú pomoc pri príprave kostola a pastoračného centra na Veľkonočné sviatky.
 • Ďakujeme za upratovanie kostola a v pondelok prosíme o službu skupinu č. 18 rodina: Mažgutová, Jurovcová, Masná..
 • Dnes o 15:00 vás pozývame na modlitbu krížovej cesty. Prosíme viesť krížovú cestu otcov rodín a Exodus 90.
 • V pondelok o 17:45 stretnutie miništrantov v kostole. Sv. omša s platnosťou za zajtrajšiu slávnosť.
 • V utorok je slávnosť Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie.
 • V utorok pozývame na pôstne katechézy. Začíname sv. omšou o 18:00 obetovanou za rodiny Velebím 90 a pokračujeme katechézou po omši. Téma: Sv. Jozef a Liturgia Veľkého týždňa. Vedie o. Jožko Možiešik.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia. Spovedanie pokračuje do 20:30.
 • V piatok o 17:50 pokračuje príprava na birmovku.
 • V sobotu o 7:00 bude sv. omša. Pozývame členov Exodus 90.
 • V pondelok 25. 3. bude v našom kostole spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou (10:00 - 11:30, 16:00 - 18:30)
 • Kto by bol ochotný prečítať čítanie alebo spoločné prosby na budúcu nedeľu, prosíme, zapíšte sa do tabuľky a zoberte si čítanie.
 • Nasledujúce Modlitby za uzdravenie a oslobodenie budú 18.05.2024 - Vigília Zoslania Ducha Svätého. Prípadné detaily si môžete vyžiadať emailom na misionari@msscc.sk

Farské oznamy - 4. pôstna nedeľa – 10. 03. 2024

posted in: Farské oznamy | 0

DátumČas sv. omšePoznámky / ďalšie stretnutia
Nedeľa, 10.03.08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
15:00 krížová cesta - Velebím 90
Pondelok, 11.03.18:0017:45 Stretnutie miništrantov
Utorok, 12.03.18:0018:00 Velebím 90 + 5. Pôstna katechéza
Streda, 13.03.7:00 
Štvrtok, 14.03.18:0018:50 - 19:20 Adorácia
Piatok, 15.03.18:0017:20 Krížová cesta
17:50 Birmovanci
Sobota, 16.03.07:00
18:30
07:00 Exodus 90
09:00 - 11:00 Brigáda pred Veľkou nocou
Nedeľa, 17.03.08:00
09:30
11:00 - detská
18:30
15:00 Krížová cesta – Otcovia rodín + Exodus 90
16:30 Stretnutie birmovancov cestujúcich do Paríža
 • Ďakujeme za upratovanie kostola a v pondelok prosíme o službu skupinu č. 17 rodina: Dolinayová, Masarcová, Mintálová.
 • Dnes o 15:00 vás pozývame na modlitbu krížovej cesty. Na budúcu nedeľu (17. 3.) prosíme viesť krížovú cestu otcov rodín a Exodus 90.
 • V pondelok o 17:45 stretnutie miništrantov v kostole.
 • V utorok pozývame na pôstne katechézy. Začíname sv. omšou o 18:00 obetovanou za rodiny Velebím 90 a pokračujeme katechézou po omši. Vedie p. Jožko Možiešik.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude i adorácia. Spovedanie pokračuje do 20:30.
 • V piatok o 17:50 pokračuje príprava na birmovku. Birmovanci, ktorí cestujú do Paríža, budú mať stretnutie v nedeľu o 16:30.
 • V sobotu o 7:00 bude sv. omša. Pozývame členov Exodus 90.
 • V sobotu 16. 3. je od 9:00 do 11:00 brigáda. Príprava priestorov na Veľkú noc. Potrebujeme a prosíme o pomoc pri čistiacich, údržbárskych, natieračských prácach. Zapíšte sa do zoznamu na stolíku. Ďakujeme.
 • Kto by bol ochotný prečítať čítanie alebo spoločné prosby na budúcu nedeľu, prosíme, zapíšte sa do tabuľky a zoberte si čítanie.
 • Nasledujúce Modlitby za uzdravenie a oslobodenie budú 18.05.2024 - Vigília Zoslania Ducha Svätého. Prípadné detaily si môžete vyžiadať emailom na misionari@msscc.sk

Ďalšie oznamy a archív príspevkov