Úvod

Vzhľadom na zákaz vychádzania a často meniace sa opatrenia, do 9. decembra ponúkame:

 • navštevovať otvorený kostol: denne od 8.00 do 18:00
 • sledovať neverejné sv. omše cez: youtube.com/KostolHajik
  • Pondelok 18:00
   Utorok 18:00 (žiacka + katechéza)
   Streda 7:00
   Štvrtok 18:00 + adorácia do 20:30
   Piatok 18:00 (mládežnícka)
   Sobota 18:30 (duchovné cvičenia sv. Ignáca)
   Nedeľa 9:30 (farská) + 10:30 Rodinná katechéza
   Na sv. omši sa môžu zúčastniť len zamestnanci farnosti.
 • spovedať sa idividuálne: denne 8:00 - 9:00, 16:00 - 18:00,   v nedeľu 8:00 - 9:30, 17:00 - 18:00
 • prijímať sväté prijímanie individuálne: denne 8:00 - 9:00, 16:00 - 18:00, v nedeľu 8:00 - 9:30, 17:00 - 18:00
 • krst, sobáš, pohreb a návšteva chorých: podľa dohody s rodinou

Podmienky: mať nádej a radosť v Ježišovi Kristovi, zdravotný stav bez respiračných chôrob, pri vstupe do kostola si dezinfikovať  ruky, mať prekryté ústa a nos respirátorom , rozostupy.
Duchovný program nájdete v kostole i na www stránke farnosti.            
Informujte sa, volajte. Čakáme na vás a modlíme sa za vás.
farnost.hajik@gmail.com  |  tel: 0901711779

2. adventná nedeľa (5. decembra 2021)

Liturgický kalendár

Príkazom vlády SR sú všetky sv. omše neverejné.
Kostol je otvorený, denne rozdávame sv. prijímanie a spovedáme 8:00 – 9:30, 16:00 (nedeľa 17:00) – 18:00

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 5.12. 9:30, 10:30 rodinná katechéza, 12:00 krsty sv. omša 9:30 + 10:30 rodinná katechéza: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 6.12. 18:00  youtube.com/KostolHajik
Utorok, 7.12. 18:00 roráty  youtube.com/KostolHajik
Streda, 8.12. 7:00 Nepoškvrnené počatie Panny Márie  youtube.com/KostolHajik
Štvrtok, 9.12. 18:00 + adorácia  youtube.com/KostolHajik
Piatok, 10.12. 18:00 roráty  youtube.com/KostolHajik
Sobota, 11.12. 18:30 Duchovné cvičenia sv. Ignáca  youtube.com/KostolHajik
Nedeľa, 12.12. 9:30, 10:30 rodinná katechéza, 12:00 krsty sv. omša 9:30 + 10:30 rodinná katechéza: youtube.com/KostolHajik

Z oznamov

Vincentínska taška. V kostole si môžete vziať tašku, ktorú naplníte trvanlivými potravinami a prinesiete ku oltáru. Potraviny budú rozdelené medzi chudobné rodiny na Hájiku i po ostatných štvrtiach mesta. Vďaka.

V stredu Nepoškvrnené počatie. Na youtube kanáli nájdete v stredu návod ako v tento deň zasvätiť svoje deti Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

štvrtok, 9.12.2021

Štvrtok po 2. adventnej nedeli
alebo Svätého Jána Didaka Cuauhtlatoatzina
(ľubovoľná spomienka)

Iz 41, 13-20

Ž 145, 1+9. 10-11. 12-13b

R.: Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý.

Mt 11, 11-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Roste, nebesia, z výsosti, oblaky, dajte Spravodlivého; otvor sa, zem, a zroď Spasiteľa.

Ročná téma

Duchovné cvičenia svätého Ignáca

1. a 2. časť

Sv.omše za účasti deti:
Stvorenie - list Nebeského otca človekovi

Úvodný list

1. Slnko a mesiac

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...