Úvod

29. nedeľa cez rok, 18.10.2020

Liturgický kalendár

Nedeľa, 18. 10. 10:00 bez verejnosti

youtube.com/KostolHajik

Pondelok, 19. 10. 18:00 bez verejnosti

youtube.com/KostolHajik

Utorok, 20. 10. 18:00 bez verejnosti

youtube.com/KostolHajik

Streda, 21. 10. 7:00 bez verejnosti

youtube.com/KostolHajik

Štvrtok, 22. 10. 18:00 bez verejnosti + adorácia do 20:30

youtube.com/KostolHajik

Piatok, 23. 10. 18:00 bez verejnosti

youtube.com/KostolHajik

Sobota, 24. 10. 18:30 bez verejnosti

youtube.com/KostolHajik

Nedeľa, 25. 10. 10:00 bez verejnosti

youtube.com/KostolHajik

Z oznamov

Sv. omše prenášame i cez youtube kanál: youtube.com/KostolHajik

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

utorok, 20.10.2020

Utorok 29. týždňa v Cezročnom období

Ef 2, 12-22

Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R.: Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.

Lk 12, 35-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...