Úvod

5. pôstna nedeľa, 29.3.2020

Liturgický kalendár

Nedeľa, 29. 3. 10:00!!! youtube kanál: Kostol Hájik
Pondelok, 30. 3. 18:00 youtube kanál: Kostol Hájik
Utorok, 31. 3. 18:00 youtube kanál: Kostol Hájik
Streda, 1. 4. 18:00 youtube kanál: Kostol Hájik
Štvrtok, 2. 4. 18:00  + adorácia po omši youtube kanál: Kostol Hájik
Piatok, 3. 4. 18:00 Prvý piatok v mesiaci youtube kanál: Kostol Hájik
Sobota, 4. 4. 18:30 youtube kanál: Kostol Hájik
Nedeľa, 5. 4. 10:00!!!  Kvetná nedeľa youtube kanál: Kostol Hájik

Z oznamov

Modlitba na tieto dni:
Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel, pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu, osloboď nás od choroby a strachu, uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom, posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.
O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!

Viac v aktuálnych oznamoch


Nové informácie!!!
Farnosť Hájik – v súvislosti s ochorením COVID-19 radí všetkým svojím členom: „Zostaňme doma!
S ľuďmi mimo svoj príbytok sa stretávajme len v nevyhnutných prípadoch!
Kľúčové slová týchto dní: POKORA A DÔVERA

Milí bratia a sestry, farníci!

Až odvolania karantenných opatrení bude kostol zatvorený, okrem predsiene. Máme zopovednosť jeden za druhého, najmä za našich seniorov. Pozývame vás k modlitbe v rodinách alebo v prírode.

Každý deň môžete sledovať sv. omšu z farského kostola na internete (YouTube kanál Kostol Hájik):
1. Otvoríte si aplikáciu YouTube.
2. Vedľa značky YouTubeSK sa nachádza kolonka: Hľadať, do nej napíšete Kostol Hájik a stlačíte enter.
3. Ukáže sa vám fotografia vnútra nášho kostola, kliknete na ňu a vyberiete si, čo chcete sledovať.

YouTube kanál Kostol Hájik

Na stránke farnosti www.farnost-hajik.sk v sekcii Úvod nájdete:
Pri prameni živej vody – nedeľná modlitba s malými deťmi
Trpel za nás – komentár k denným čítaniam pri omši
Liturgia rodiny – nedeľná bohoslužba v rodine
Poďme si čítať – povzbudivé príbehy nielen pre žiakov

Nájsť nás môžete i na aplikácii messenger pod menom: Kostol Hájik
Volajte: 0901 711 779, 0905 744 199, email: farnost.hajik@gmail.com

1. Sv. omše, my kňazi, budeme slúžiť, podľa plánovaného rozpisu úmyslov. Účasť na nedeľnej sv. omši nezaväzuje v týchto dňoch pod hriechom!!!

2. Sviatosť pomazania chorých a sviatosť zmierenia so svätým prijímaním vysluhujeme na požiadanie. Volajte: 0901 711 779

3. Pohrebné obrady bývajú bez sv. omše, vonku a bez väčšieho zhromažďovania. Sviatosť krstu udeľujeme súkromne na základe dohody. Informácie o sviatoti manželstva podáme telefonicky.

4. Kostol, okrem predsiene je počas všedných dní zatvorený do odvolania krízových opatrení. Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme súkromne, doma alebo v prírode, hoci aj každý deň.

5. Vyzývame všetkých našich veriacich, aby sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca (alebo jeho časti v rodinách s malými deťmi) každý večer o 20.00 h, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime za zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. Vzývajme Pannu Máriu, ktorá neodmietne pomoc a dokáže vyprosiť uzdravenie tela i duše.

Táto výnimočná situácia vyžaduje od nás trpezlivosť, diciplinovanosť, zodpovednosť a najmä pokoru. Buďme solidárni s trpiacimi i keď nás to bude stáť obetu. Mnohí budeme ukrátení o možnosť prijímať živého Krista v Eucharistii, no nech nás toto mimoriadne pôstne obdobie ešte viac posilní v túžbe po Ježišovi Kristovi. Premýšľajme o dare Eucharistie, otestujme si vlastné srdce a pýtajme sa samých seba aký je zmysel nášho života, pre koho žijeme, čo nám dáva posilu v ťažkých chvíľach.

Vladimír Kutiš, správca farnosti
Marek Zawojski, kaplán

P.S. Večer o 21:00 hod. sa spájame s vami v modlitbe Otčenáš a posielame vám požehnanie so Sviatoťou oltárnou na diaľku.

Modlitba duchovného svätého prijímania:
„Ježišu, verím v teba. Verím, že si prítomný v Najsvätejšej sviatosti. Keďže teraz nemôžem skutočne prijať tvoje Najsvätejšie telo, pokorne ťa prosím, vstúp do môjho srdca duchovne. Spoj sa so mnou a zostaň so svojou milosťou vo mne. A daj, aby som aj ja zostával(a) v tebe. Amen.“

Prenosy sv. omší môžete sledovať cez vysielanie TV LUX: PONDELOK – PIATOK - 7:00 h, 12:00 h, 19:00 h
SOBOTA – 7:00 h, 18:00 h
NEDEľA 15. 3. 2020 – 10:30 h, 18:00 h
NEDEľA 22. 3. 2020 – 10:00 h, 18:00 h
Rádio LUMEN ponúka vysielanie sv.omše denne o 08:30 h. a o 18:00 h.

Dnes

utorok, 31.3.2020

Utorok po 5. pôstnej nedeli

Nm 21, 4-9

Ž 102, 2-3. 16-18. 19-21

R.: Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie nech dôjde ku tebe.

Jn 8, 21-30

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo.Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

Liturgia na 5. týždeň pôstu

Trpel za nás

Denné rozjímania pre dospelých.

Liturgia rodiny na 5. pôstnu nedeľu

Pre obdobie zákazu verejných bohoslužieb - Don Renzo Bonetti.

Poďme si čítať slovo života

Biblia a príbehy na každý deň vo Veľkom pôste 2020.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...