Úvod

32. nedeľa cez rok, 10.11.2019

Liturgický kalendár

Nedeľa, 10. 11. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 11. 11. 18:00 Katechéza 18:45
Utorok, 12. 11. 18:00  
Streda, 13. 11. 7:00 Katechéza 18:45
Štvrtok, 14. 11. 18:00 + adorácia Spovedanie do 20:30
Piatok, 15. 11. 18:00  
Sobota, 16. 11. 18:30  
Nedeľa, 17. 11. 8:00, 10:00, 18:30  

Z oznamov

Vo štvrok po večernej sv. omši bude adorácia s príhovornou modlitbou a spovedanie min. do 20:30.

Kto sa chce ešte prihlásiť na birmovku, nech osloví kňazov.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

piatok, 15.11.2019

Piatok 32. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

Múd 13, 1-9

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Nebesia rozprávajú o sláve Boha.

Lk 17, 26-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...