Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

utorok, 31.3.2020

Utorok po 5. pôstnej nedeli

Nm 21, 4-9

Ž 102, 2-3. 16-18. 19-21

R.: Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie nech dôjde ku tebe.

Jn 8, 21-30

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo.Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou