Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

piatok, 15.11.2019

Piatok 32. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

Múd 13, 1-9

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Nebesia rozprávajú o sláve Boha.

Lk 17, 26-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou