Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

nedeľa, 22.9.2019

25. nedeľa v Cezročnom období

Am 8, 4-7

Ž 113, 1-2. 4-6. 7-8

R.: Chváľte Pána, lebo dvíha chudobných.

1 Tim 2, 1-8

Lk 16, 1-13

alebo kratšie

Lk 16, 10-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

nedeľa, 22.9.2019

NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka – titul katedrály
(slávnosť iba v katedrále)

Prvé čítanie a žalm zo spoločnej časti mučeníkov – L III, 711 n., alebo duchovných pastierov – L III, 728 n.

1 Kor 4, 1-5

Mt 20, 25-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou