Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

utorok, 20.10.2020

Utorok 29. týždňa v Cezročnom období

Ef 2, 12-22

Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R.: Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.

Lk 12, 35-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou