Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

streda, 18.5.2022

Streda po 5. veľkonočnej nedeli [Biela]
alebo Svätého Jána I., pápeža a mučeníka [Červená] (ľubovoľná spomienka)

Sk 15, 1-6

Ž 122, 1-2. 3-4a. 4b-5

R.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. alebo Aleluja.

Jn 15, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou