Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

štvrtok, 9.12.2021

Štvrtok po 2. adventnej nedeli
alebo Svätého Jána Didaka Cuauhtlatoatzina
(ľubovoľná spomienka)

Iz 41, 13-20

Ž 145, 1+9. 10-11. 12-13b

R.: Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý.

Mt 11, 11-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Roste, nebesia, z výsosti, oblaky, dajte Spravodlivého; otvor sa, zem, a zroď Spasiteľa.

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou