Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

piatok, 30.9.2022

Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi [Biela] (spomienka)

Jób 38, 1. 12-21; 40, 3-5

Ž 139, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14b

R.: Veď ma, Pane, po ceste k večnosti.

Lk 10, 13-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou