Novinky - oznamy

Panny Márie Bohorodičky (1. januára 2023)

Nedeľa, 1.1.
Panny Márie Bohorodičky
8:00, 9:30, 11,00, 18:30  
Pondelok, 2.1. 18:00 Stretnutie Exodus 90 - 19:00
Utorok, 3.1. 18:00 Stretnutie Velebím 90 - 19:00
Streda, 4.1. 7:00  
Štvrtok, 5.1. 18:00 + Adorácia 18:40 – 19:10
Piatok, 6.1.
Zjavenie Pána
8:00, 9:30, 11,00, 18:30 Požehnanie „trojkráľovej vody“
Koledovanie Dobrej noviny
Sobota, 7.1. 18:30  
Nedeľa, 8.1.
Krst Krista Pána
8:00, 10:00
18:30
15:00 Ruženec + výmena kartičiek
Ukončenie vianočného obdobia

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 18: r. Mažgutová, Jurovcová a Masná. Upratujeme v pondelok po sv. omši.

Dnes v našom kostole prebehne novoročná zbierka. Ak chcete prispieť svojim darom ku všetkému, čo sa u nás deje, môžete svoj dar vložiť do pokladničiek. Vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať!

Modlitba posvätného ruženca a výmena ružencových tajomstiev (kartičiek) bude na budúcu nedeľu na Krst Pána..

Ďakujeme Vám, že ste prijali koledníkov Dobrej noviny do svojich príbytkov. Možnosť jednotlivého príspevku bez návštevy bude v piatok na Zjavenie Pána pri každej sv. omši do označenej pokladničky pri východe.

Krsty budú v nedeľu 8. januára 2023 o 9:30 hod. na sviatok Krstu Pána.

Na stolíku za lavicami sa môžete zapísať na požehnanie bytov a domov, ktoré prebehne podľa dohovoru v piatok, 6. 1., sobotu 7. 1. a v nedeľu 8. 1.

Exodus a Velebím
Program Exodus 90 začína v pondelok 9. januára 2023 a končí na Bielu sobotu 8. apríla 2023. Pre ženy máme pripravený paralelny program Velebím 90.