Úvod

Panny Márie Bohorodičky (1. januára 2023)

Liturgický kalendár

Nedeľa, 1.1.
Panny Márie Bohorodičky
8:00, 9:30, 11,00, 18:30  
Pondelok, 2.1. 18:00 Stretnutie Exodus 90 - 19:00
Utorok, 3.1. 18:00 Stretnutie Velebím 90 - 19:00
Streda, 4.1. 7:00  
Štvrtok, 5.1. 18:00 + Adorácia 18:40 – 19:10
Piatok, 6.1.
Zjavenie Pána
8:00, 9:30, 11,00, 18:30 Požehnanie „trojkráľovej vody“
Koledovanie Dobrej noviny
Sobota, 7.1. 18:30  
Nedeľa, 8.1.
Krst Krista Pána
8:00, 10:00
18:30
15:00 Ruženec + výmena kartičiek
Ukončenie vianočného obdobia

Z oznamov

Krsty budú v nedeľu 8. januára 2023 o 9:30 hod. na sviatok Krstu Pána.

Exodus a Velebím
Program Exodus 90 začína v pondelok 9. januára 2023 a končí na Bielu sobotu 8. apríla 2023. Pre ženy máme pripravený paralelny program Velebím 90.

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

sobota, 28.1.2023

Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi Biela (spomienka)

Hebr 11, 1-2. 8-19

(Ž) Lk 1, 69-70. 71-72. 73-75

R.: Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil svoj ľud.

Mk 4, 35-41

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Ročná téma

Duchovné cvičenia svätého Ignáca

1. a 2. časť

Sv.omše za účasti deti:
Stvorenie - list Nebeského otca človekovi

Úvodný list

1. Slnko a mesiac

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...