Úvod

1. adventná – 29.11.2020

Liturgický kalendár

Nedeľa, 29. 11.

8:00, 10:00, 11:30, 18:301. adventná

Roráty – žiaci 11:30

Pondelok, 30. 11.

18:00Sv. Ondreja, apoštola

Roráty - dospelí

Utorok, 1. 12.

18:00 žiacka

Roráty – žiaci

Streda, 2. 12.

7:00

 

Štvrtok, 3. 12.

18:00  + adorácia do 20:30

Roráty - dospelí

Piatok, 4. 12.

18:00 – za mládežSv. Barbory

Roráty – žiaci

Sobota, 5. 12.

18:30 –

Duchovné cvičenia sv. Ignáca

Nedeľa, 6. 12.

8:00, 10:00, 11:30, 18:30 – 2. adventná

 

Z oznamov

Keďže spoločná sv. spoveď v tomto roku pred Vianocami nebude, pozývame vás spovedať sa priebežne (max. 15 min.): od pondelka do soboty od 16:30 do 18:00, v stredu 6:30 - 7:00, v nedelˇu 30 minu´t pred sv. omsˇou. Čaká sa v priestore pre rodičov s detˇmi, spovedá sa v kancelárii farnosti.

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

piatok, 4.12.2020

Piatok po 1. adventnej nedeli
alebo Svätého Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
alebo Svätej Barbory, panny a mučenice
(ľubovoľná spomienka)

Iz 29, 17-24

Ž 27, 1. 4. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Mt 9, 27-31

Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, náš Pán príde s veľkou mocou a osvieti zrak svojich služobníkov.

Ročná téma

Duchovné cvičenia svätého Ignáca

1. a 2. časť

Sv.omše za účasti deti:
Stvorenie - list Nebeského otca človekovi

Úvodný list

1. Slnko a mesiac

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...