Úvod

18. nedeľa cez rok, 5.8.2018

Liturgický kalendár

Nedeľa, 5. 8.

8:00, 10:00, 18:30

15:00 Korunka + ruženec

Pondelok, 6. 8.

18:00

Premenenie Pána, sviatok

Utorok, 7. 8.

18:00

 

Streda, 8. 8.

7:00

Sv. Dominika

Štvrtok, 9. 8.

18:00

Sv. Terézie Benedikty z Kríža
(Edity Steinovej), mučenice

Piatok, 10. 8.

18:00

Sv. Vavrinca, mučeníka

Sobota, 11. 8.

18:30

Sv. Kláry

Nedeľa, 12. 8.

8:00, 10:00, 18:30

19. nedeľa cez rok

Z oznamov

Púť do Košíc: Na Slovensku budeme mať novú blahoslavenú. Bude ňou Anna Kolesárová  z Vysokej nad Uhom. Slávnosť sa uskutoční v sobotu 1. septembra 2018 v Košiciach. Pozývame Vás zúčastniť sa na tejto udalosti. Pocestujeme špeciálnym vlakom zo Žiliny. Prihlasujte sa do zoznamu na stolíku.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

utorok, 14.8.2018

Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
(spomienka)

Ez 2, 8 – 3, 4

Ž 119, 14. 24. 72. 103. 111. 131

Refrén: Tvoje výroky, Pane, mojim ústam sú sladšie ako med.

Mt 18, 1-5. 10. 12-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...