Úvod

Najsvätejšej Trojice, 27.5.2018

Liturgický kalendár

Nedeľa, 27. 5. 8:00, 10:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
Pondelok, 28. 5. 18:00 12:00 pohreb
Utorok, 29. 5. 18:00  
Streda, 30. 5. 7:00 18:00 príprava na PSP
Štvrtok, 31. 5. 18:00 + procesia Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Piatok, 1. 6. 18:00 Sv. Justína, mučeníka
Sobota, 2. 6. 18:30  
Nedeľa, 3. 6. 8:00, 10:00, 18:30  10:00 Prvé sväté prijímanie

Z oznamov

Informácie k PSP - 3. júna. V piatok bude spoveď prvoprijímajúcich detí od 17:00, o 18:00 generálka PSP. Rodiny detí sa môžu vyspovedať počas týždňa a v piatok od 16:00. Všetky bloky lavíc budú rezervované pre rodičov a krstných rodičov. Veriaci, ktorí navštevujú sv. omšu o 10:00, prosím, usaďte sa na choruse alebo príďte na inú sv. omšu.

V nedeľu 17. júna 2018 pozývame všetkých výletníkov, teda deti, ktoré zbierajú nálepky, na výlet na Skalku a do aquaparku v Uherskom Brode (rodičia – pas).

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

pondelok, 28.5.2018

Pondelok 8. týždňa v Cezročnom období

1 Pt 1, 3-9

Ž 111, 1-2. 5-6. 9ab+10c

Refrén: Pán je milosrdný a milostivý, svoju zmluvu má stále na mysli. alebo Aleluja.

Mk 10, 17-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...