Úvod

2. pôstna nedeľa, 25.1.2018

Liturgický kalendár

Nedeľa, 25. 2.

8:00, 10:00, 18:30

15:00 Krížová cesta

Pondelok, 26. 2.

18:00

 

Utorok 27. 2.

18:00

 

Streda, 28. 2.

7:00

 

Štvrtok, 1. 3.

18:00 + adorácia

 

Piatok, 2. 3.

18:00

prvý piatok v mesiaci

Sobota 3. 3.

18:30

 

Nedeľa, 4. 3.

8:00, 10:00, 18:30

 

Z oznamov

V týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme 30 min. pred sv. omšou, v piatok od 16:00. Na spovedi v piatok sa zúčastnia po prvý krát i niektorí naši tretiaci. Modlime sa za nich.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

nedeľa, 25.2.2018

2. pôstna nedeľa

Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18

Ž 116, 10+15. 16-17. 18-19

Refrén: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.

Rim 8, 31b-34

Mk 9, 2-10

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.V žiarivom oblaku bolo počuť Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...