Úvod

19. nedeľa v cez rok (7. augusta 2022)

Liturgický kalendár

Nedeľa, 7.8. 8:00, 9:30, 18:30 15:00 Korunka + Ruženec
Pondelok, 8.8. 12:00
15:00
18:00
Pohrebná p. Eva Holdošová
Pohrebná p. Ladislav Belanec
Sv. Dominika, kňaza
Utorok, 9.8. 18:00 Sv. Terézie Benedikty od Kríža, mučenice
Streda, 10.8. 7:00 Sv. Vavrinca, diakona
Štvrtok, 11.8. 18:00 + adorácia Sv. Kláry, panny
Piatok, 12.8. 18:00  
Sobota, 13.8. 18:30  
Nedeľa, 14.8. 8:00, 9:30, 18:30  

Z oznamov

V piatok 12. 8. pozývame na púť do Západných Tatier (Roháče). Pripomenieme si 2. výročie smrti saleziána dona Štefana Turanského, v podstate zakladateľa našej farnosti. Zapisujte sa do zoznamu na stolíku. Cestujeme vlastnými autami podľa dohody, čas odchodu: 7:00 z farského dvora. Prejdeme si poslednú túru dona Štefana a odlúžime sv. omšu na mieste jeho odchodu do večnosti.

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

piatok, 12.8.2022

Piatok 19. týždňa v Cezročnom období [Zelená]
alebo Svätej Jany Františky de Chantal, rehoľníčky [Biela] (ľubovoľná spomienka)

Ez 16, 1-15. 60. 63 alebo Ez 16, 59-63

(Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R.: Odvrátil sa tvoj hnev a potešil si ma.

Mt 19, 3-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Prijmite Božie slovo, nie ako ľudské slovo, ale - aké naozaj je - ako slovo Božie.

Ročná téma

Duchovné cvičenia svätého Ignáca

1. a 2. časť

Sv.omše za účasti deti:
Stvorenie - list Nebeského otca človekovi

Úvodný list

1. Slnko a mesiac

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...