Úvod

Veľkonočná nedeľa (4. apríla 2021)

Liturgický kalendár

Nedeľa, 4.4. 10:00 (prenos)  
Pondelok, 5.4. 18:00 (prenos)  
Utorok, 6.4. 18:00  (prenos)
eucharistiu sprevádza spevokol Lúčik
 
Streda, 7.4. 7:00 (prenos)  
Štvrtok, 8.4. 18:00 (prenos) Adorácia 18:30 – 20:30 (prenos)
Piatok, 9.4. 18:00 - (prenos) –
eucharistiu sprevádza mládežnícky spevokol
 
Sobota, 10.4. 18:30 - (prenos)  
Nedeľa, 11.4. 10:00 (prenos)  

Z oznamov

Sväté omše, adorácie, kríž. cesty prenášame cez youtube: youtube.com/KostolHajik

Kostol je otvorený pre súkromnú modlitbu denne od 8:00 do 18:00. Vyspovedať sa a prijať sv. prijímanie môžete, ak je omša ráno, tak od 8:00 do 10:00  a ak je omša večer, tak od 16:00 do 18:00.

Na budúcu nedeľu slávime titul nášho kostola – hody – sviatok Božieho milosrdenstva.

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

sobota, 10.4.2021

Sobota vo Veľkonočnej oktáve

Sk 4, 13-21

Ž 118, 1+14-15b. 15c-16a+18. 19-21

R.: Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože milosrdný. alebo Aleluja.

Mk 16, 9-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Ročná téma

Duchovné cvičenia svätého Ignáca

1. a 2. časť

Sv.omše za účasti deti:
Stvorenie - list Nebeského otca človekovi

Úvodný list

1. Slnko a mesiac

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...