Úvod

14. nedeľa v cez rok (3. júla 2022)

Liturgický kalendár

Nedeľa, 3.7. 8:00, 9:30, 18:30  
Pondelok, 4.7. 18:00  
Utorok, 5.7. 8:00, 9:30, 18:00 Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
Streda, 6.7. 7:00 Sv. Márie Goretti, panny a mučenice
Štvrtok, 7.7. 18:00 Adorácia 18:40 – 20:30 + spoveď
Piatok, 8.7. 18:00 Mládežnícky večer
Sobota, 9.7. 18:30  
Nedeľa, 10.7. 8:00, 9:30, 18:30

Z oznamov

Každú nedeľu počas prázdnin budú bývať sv. omše o 8:00, 9:30, a o 18:30, v utorok večerná viac pre žiakov a po nej hry a občerstvenie v pastoračnom c., v piatok večer viac mládežnícka a po nej hry a občerstvenie v pastoračnom c.

V utorok je sviatok slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. Kedže je voľný deň, sv. omše budú ako v nedeľu 8:00, 9:30 a 18:30.

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

nedeľa, 3.7.2022

14. nedeľa v Cezročnom období [Zelená]

Iz 66, 10-14c

Ž 66, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16+20

R.: Jasaj Bohu, celá zem.

Gal 6, 14-18

Lk 10, 1-12. 17-20 alebo kratšie Lk 10, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva.

Ročná téma

Duchovné cvičenia svätého Ignáca

1. a 2. časť

Sv.omše za účasti deti:
Stvorenie - list Nebeského otca človekovi

Úvodný list

1. Slnko a mesiac

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...