Úvod

27. nedeľa cez rok, 7.10.2018

Liturgický kalendár

Nedeľa, 7. 10. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 8. 10. 18:00  
Utorok, 9. 10. 18:00 18:30 Rodičia a deti na prijímanie
Streda, 10. 10. 7:00 18:00! Rodičia a deti na prijímanie
Štvrtok, 11. 10. 18:00 Adorácia a spovedanie do 20:30
Piatok, 12. 10. 18:00 Omša pre mládež a s mládežou
Sobota, 13. 10. 15:00
18:30
Náhradné rodiny
Nedeľa, 14. 10. 8:00, 10:00, 18:30  

Z oznamov

Príprava na prijímanie eucharistie (tzv. prvé sväté prijímanie): stretnutie rodičov a detí v utorok 9. 10. o 18:30 alebo v stredu 10. 10. o 18:00 v pastoračnom centre. Vyberte si deň, ktorý vám viac vyhovuje. List o tom nájdete na stolíku vzadu.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

pondelok, 15.10.2018

Svätej Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi
(spomienka)

Gal 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1

Ž 113, 1-2. 3-4. 5a+6-7

Refrén: Pánovo meno chváľme, zvelebujme.

Lk 11, 29-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...