Úvod

30. nedeľa cez rok (24. októbra 2021)

Liturgický kalendár

Nedeľa, 24. 10. 8:00, 9:30, 11:00, 17:00, 18:30 sv. omša o 8:00: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 25. 10. 18:00  
Utorok, 26. 10. 18:00 žiacka
Streda, 27. 10. 7:00  
Štvrtok, 28. 10. 18:00 + adorácia Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Piatok, 29.10. 18:00  
Sobota, 30. 10. 18:30  
Nedeľa, 31. 10. 8:00, 9:30, 11:00 detská, 17:00 (zaočkovaní), 18:30 sv. omša o 8:00: youtube.com/KostolHajik

Z oznamov

Prihlasovanie na birmovku sa koná celý október v pondelok až piatok, okrem stredy, o 16:30 vo farskom úrade.

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

utorok, 26.10.2021

Utorok 30. týždňa v Cezročnom období

Rim 8, 18-25

Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

Lk 13, 18-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

utorok, 26.10.2021

Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky je neznámy
(slávnosť – len v konsekrovaných kostoloch)

Iz 56, 1. 6-7

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Ročná téma

Duchovné cvičenia svätého Ignáca

1. a 2. časť

Sv.omše za účasti deti:
Stvorenie - list Nebeského otca človekovi

Úvodný list

1. Slnko a mesiac

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...