Úvod

34. nedeľa v cez rok - Krista Kráľa (20. novembra 2022)

Liturgický kalendár

Nedeľa, 20.11. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30  
Pondelok, 21.11. 18:00 Náboženstvo pre dospelých
Utorok, 22.11. 18:00 Stretnutie miništrantov 17:00
Streda, 23.11. 7:00 Animátori birmovancov 18:00
Štvrtok, 24.11. 18:00 Adorácia 18:45, spovedanie do 20:30
Piatok, 25.11. 18:00 Birmovanci + mládežnícky večer
Sobota, 26.11. 13:00
18:30
Modlitby za uzdravenie a oslobodenie
Nedeľa, 27.11. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30   Požehnanie adventných vencov

Z oznamov

V piatok pozývame rodičov a deti na chváličky o 16:30 v pastoračnom centre.

V sobotu o 13:00 privítame modlitby za uzdravenie a oslobodenie.

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

sobota, 26.11.2022

Sobota 34. týždňa v Cezročnom období [Zelená]
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu [Biela] (ľubovoľná spomienka)

Zjv 22, 1-7

Ž 95, 1-2. 3-5. 6-7

R.: Príď, Pane Ježišu!

Lk 21, 34-36

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Ročná téma

Duchovné cvičenia svätého Ignáca

1. a 2. časť

Sv.omše za účasti deti:
Stvorenie - list Nebeského otca človekovi

Úvodný list

1. Slnko a mesiac

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...